05. Xây dựng môi trường dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh tiểu học

05. Xây dựng môi trường dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh tiểu học

TÓM TẮT

Trường học thông minh, lớp học thông minh, thư viện thông minh… trong thời đại công nghệ số không còn là những khái niệm mà chắc chắn sẽ được hiện thực hóa phù hợp với cuộc sống hiện đại. Cùng với đó, hệ thống quản lý giáo dục chuyên nghiệp là điều không thể thiếu trong nền giáo dục 4.0. Một hệ thống quản lý giáo dục chuyên nghiệp giúp cán bộ, giáo viên quản lý và giảng dạy hiệu quả hơn. Với việc xây dựng hệ sinh thái giáo dục đa dạng, phù hợp, trung tâm điều hành giáo dục thông minh IOC Edu là một bước chuyển đổi số tích cực trong giáo dục tại Quảng Nam.

Từ khóa:

giáo dục thông minh, trung tâm điều hành thông minh, giáo dục, Quảng Nam.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: HÀ THANH QUỐC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *