04. Xây dựng trường học thông minh trong chương trình giáo dục phổ thông mới

04. Xây dựng trường học thông minh trong chương trình giáo dục phổ thông mới

TÓM TẮT

Trong thời đại công nghệ 4.0, giáo dục thông minh trở thành xu hướng giáo dục tất yếu đối với nhiều quốc gia trên thế giới. Trường học thông minh là mô hình trường học triển khai giáo dục thông minh. Trong những thập niên gần đây, trường học thông minh được áp dụng ở nhiều nước phát triển và mang lại hiệu quả cao trong giáo dục. Trước bối cảnh thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới, xây dựng trường học theo mô hình trường học thông minh là một giải pháp hữu hiệu mang lại thành công cho công cuộc đổi mới. Bài viết đề cập đến những vấn đề liên quan đến giáo dục thông minh và một số đề xuất việc thực hiện xây dựng trường học thông minh ở nước ta.

Từ khóa:

giáo dục thông minh, trường học thông minh, chương trình giáo dục phổ thông 2018, đổi mới.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: ĐỖ TƯỜNG HIỆP – HÀ THANH VIỆT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *