CATEGORY:

14. Giáo dục thông minh – từ một số kết quả nghiên cứu ở nước ngoài

TÓM TẮT Giáo dục thông minh đã và đang là xu thế của nền giáo dục thế giới và Việt Nam. Trên cơ sở tóm tắt một số kết quả nghiên cứu từ nước ngoài về những vấn đề lý luận của giáo dục thông minh như khung giáo dục thông minh, môi trường giáo […]

13. Phát triển mô hình thư viện thông minh ở các trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh

TÓM TẮT Sự phát triển của khoa học công nghệ và sự tiến bộ của thông tin và truyền thông đã mở ra cơ hội mới cho sự thay đổi của thư viện ở các trường đại học. Với việc ứng dụng những thành tựu của công nghệ hiện đại, các thư viện đã có […]

12. Tổ chức bồi dưỡng năng lực giáo viên chìa khoá thực hiện thành công giáo dục thông minh

TÓM TẮT Muốn có giáo dục thông minh cần có con người vận hành nền giáo dục thông minh. Bài viết trình bày khái quát năng lực của giáo viên trung học cơ sở theo hướng dạy học tích hợp, sự cần thiết phải bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên trung học cơ sở […]

11. Phát triển nhà trường thông minh trong bối cảnh hiện nay – những khó khăn, thách thức và biện pháp

TÓM TẮT Phát triển mô hình “Nhà trường thông minh” cùng với chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện đảm bảo cho việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới trong thời gian tới là một nhiệm vụ trọng tâm của các trường trung học phổ thông. Bài viết đề cập đến sự […]

10. Thực trạng và giải pháp cần thiết để xây dựng hoàn thiện hệ thống giáo dục thông minh của Long An

TÓM TẮT Bài viết khái quát thực tiễn xây dựng và phát triển giáo dục thông minh ở Long An: ứng dụng công nghệ cao đã được chú trọng, đầu tư cơ sở vật chất thiết bị dạy học, trong đó có thiết bị và cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin, đầu […]

09. Thực trạng và giải pháp xây dựng trường học thông minh trường trung học phổ thông ngô gia tự Tỉnh Đắk Lắk

TÓM TẮT Xây dựng và phát triển giáo dục thông minh là nội dung đổi mới mang tính đột phá sáng tạo của nhà trường. Từ việc nghiên cứu thực trạng và đưa ra giải pháp xây dựng trường học thông minh tại trường trung học phổ thông vùng cao nguyên. Bài viết nhận diện […]

08. Ngành giáo dục và đào tạo Kon Tum đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý và dạy học

TÓM TẮT Năm học 2020-2021, cùng với cả nước, ngành Giáo dục và Đào tạo Kon Tum đã tích cực đẩy mạnh chuyển đổi số, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả đối với công tác quản lý và dạy học trong toàn ngành. Để thực hiện hiệu quả chuyển […]

07. Chuyển đổi số – bứt phá từ tư duy

TÓM TẮT Chuyển đổi số là xu thế tất yếu của giáo dục thông minh trong bối cảnh hiện nay. Ngành giáo dục tiên phong làm tốt chuyển đổi số sẽ giúp giáo viên, học sinh, sinh viên tiếp cận tri thức, kỹ năng trên nền tảng công nghệ, thông qua các mô hình, cách […]

06. Định hướng mục tiêu và một số giải pháp công nghệ xây dựng giáo dục thông minh của Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

TÓM TẮT Bước vào những thập niên đầu của thế kỷ XXI, công nghệ thông tin và truyền thông được ứng dụng rộng rãi trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội. Giáo dục thông minh là một lĩnh vực mới và là xu thế tất yếu của thế […]

05. Xây dựng môi trường dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh tiểu học

TÓM TẮT Trường học thông minh, lớp học thông minh, thư viện thông minh… trong thời đại công nghệ số không còn là những khái niệm mà chắc chắn sẽ được hiện thực hóa phù hợp với cuộc sống hiện đại. Cùng với đó, hệ thống quản lý giáo dục chuyên nghiệp là điều không […]