06. Định hướng mục tiêu và một số giải pháp công nghệ xây dựng giáo dục thông minh của Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

06. Định hướng mục tiêu và một số giải pháp công nghệ xây dựng giáo dục thông minh của Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

TÓM TẮT

Bước vào những thập niên đầu của thế kỷ XXI, công nghệ thông tin và truyền thông được ứng dụng rộng rãi trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội. Giáo dục thông minh là một lĩnh vực mới và là xu thế tất yếu của thế giới.  Đây chính là bước khởi đầu cho cách mạng công nghiệp 4.0. Việc định hướng các mục tiêu để thực hiện giáo dục thông minh trong bối cảnh hiện nay là hết sức quan trọng, nhằm đưa ra các giải pháp công nghệ khả thi để thực hiện thành công giáo dục thông minh của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Từ khóa:

giáo dục, giáo dục thông minh, giải pháp công nghệ.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: TRẦN THỊ NGỌC CHÂU – NGUYỄN KIM KHANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *