14. Thực trạng công tác bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ cán bộ quản lý các trường phổ thông khu vực phía Nam

14. Thực trạng công tác bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ cán bộ quản lý các trường phổ thông khu vực phía Nam

TÓM TẮT

Bài viết phân tích một số khái niệm liên quan và thực trạng công tác bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ cán bộ quản lý các trường phổ thông khu vực phía Nam. Thực trạng công tác bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ cán bộ quản lý các trường phổ thông khu vực phía Nam được phân tích theo các khía cạnh: nhận thức về tầm quan trọng; thực hiện mục tiêu; nội dung; phương pháp và hình thức; đánh giá.

Từ khóa:

bồi dưỡng, bồi dưỡng thường xuyên, cán bộ quản lý trường phổ thông, giáo dục phổ thông, quản lý nhân sự.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: PHẠM BÍCH THỦY, PHẠM ĐÀO TIÊN, TRẦN THỊ HẢO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *