CATEGORY:

22. Hội thảo khoa học quốc gia “Đạo đức nhà giáo trong bối cảnh hiện nay”

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm. Tác giả bài viết: HOÀNG MINH PHÚ

21. Thực trạng và một số vấn đề đặt ra đối với hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân huyện vùng Tây Nam Bộ ở Việt Nam hiện nay

TÓM TẮT Giám sát là một trong những chức năng quan trọng bậc nhất của các cơ quan quyền lực nhà nước đối với hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước. Thông qua phương pháp nghiên cứu tài liệu thứ cấp, phương pháp chuyên gia và điều tra xã hội học. Bài […]

20. Khung chương trình và mô hình đào tạo ngành quản lý giáo dục tại các Trường Đại học Rajabhat của Thái Lan – Gợi ý cho Việt Nam

TÓM TẮT Thái Lan là quốc gia láng giềng trong khu vực Đông Nam Á, là đất nước có sự tương đồng nhất định về mặt văn hóa và không có sự chênh lệch quá mức về trình độ phát triển. Nền giáo dục Thái Lan cũng có sự tương đồng với giáo dục Việt […]

19. Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên trung học cơ sở Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

TÓM TẮT Bài viết trình bày kết quả khảo sát về thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên Trung học cơ sở tại Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh trên các mặt: công tác lập kế hoạch bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên […]

18. Đổi mới phương pháp dạy học ở đại học theo định hướng phát triển năng lực người học

TÓM TẮT Đổi mới giáo dục vừa là nhu cầu vừa là nhiệm vụ cấp bách trong bối cảnh hiện nay, khi Việt Nam ngày càng hội nhập quốc tế ở mức độ sâu rộng hơn. Một trong những định hướng cơ bản của việc đổi mới giáo dục là chuyển từ nền giáo dục […]

17. Giải pháp quản lý phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay

TÓM TẮT Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên là yếu tố quyết định trong đổi mới giáo dục. Để nâng cao năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên phổ thông ở Việt Nam đáp ứng hội nhập quốc tế, việc cần làm là từng giáo viên phải nhận thức được vai […]

16. Hoạt động giáo dục kỹ năng giao tiếp cho học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thị xã Tân Uyên tỉnh Bình Dương

TÓM TẮT Bài viết trình bày những hoạt động giáo dục kỹ năng giao tiếp cho học sinh trung học phổ thông. Thuyết trình, làm việc nhóm và tham gia các hoạt động ngoại khóa là 3 hoạt động giáo dục kỹ năng giao tiếp cho học sinh trung học phổ thông nhanh chóng và […]

15. Xâm hại tình dục trẻ em trường tiểu học vùng đồng bằng sông Cửu Long: nguyên nhân và giải pháp

TÓM TẮT Bài viết khái quát về tình trạng xâm hại tình dục trẻ em ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, nêu lên những nguyên nhân dẫn đến tình trạng xâm hại tình dục trẻ em hiện nay và đề xuất giải pháp phòng, chống vấn nạn này đối với học sinh tiểu học […]

14. Thực trạng công tác bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ cán bộ quản lý các trường phổ thông khu vực phía Nam

TÓM TẮT Bài viết phân tích một số khái niệm liên quan và thực trạng công tác bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ cán bộ quản lý các trường phổ thông khu vực phía Nam. Thực trạng công tác bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ cán bộ quản lý các trường phổ thông […]

13. Phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên giảng dạy học phần lịch sử địa phương ở Trường Đại học Quy Nhơn

TÓM TẮT Hiện nay, thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, nhà trường sư phạm cần phải phát triển năng lực nghề nghiệp cho giáo viên. Đối với ngành lịch sử, việc nghiên cứu, giảng dạy lịch sử địa phương có vai trò quan trọng để đạt được mục tiêu […]