15. Xâm hại tình dục trẻ em trường tiểu học vùng đồng bằng sông Cửu Long: nguyên nhân và giải pháp

15. Xâm hại tình dục trẻ em trường tiểu học vùng đồng bằng sông Cửu Long: nguyên nhân và giải pháp

TÓM TẮT

Bài viết khái quát về tình trạng xâm hại tình dục trẻ em ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, nêu lên những nguyên nhân dẫn đến tình trạng xâm hại tình dục trẻ em hiện nay và đề xuất giải pháp phòng, chống vấn nạn này đối với học sinh tiểu học vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Từ khóa:

xâm hại tình dục trẻ em, nguyên nhân, nguy cơ, đồng bằng sông Cửu Long.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: HỒ SỸ ANH, NGUYỄN THỊ PHÚ QUÝ, BÙI THẾ BẢO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *