07. Cách mạng công nghiệp 4.0 và những tác động đa chiều đến giáo dục Việt Nam hiện nay

07. Cách mạng công nghiệp 4.0 và những tác động đa chiều đến giáo dục Việt Nam hiện nay

TÓM TẮT:

Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã và đang ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội, mở ra nhiều cơ hội, song cũng đặt ra rất nhiều thách thức đối với tất cả các lĩnh vực. Giáo dục đại học không thể đứng ngoài cuộc mà cần phải có sự điều chỉnh, định hướng trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học phù hợp với sự phát triển của Cách mạng công nghiệp 4.0.

Từ khóa:

giáo dục đại học, thời cơ, thách thức, cách mạng công nghiệp 4.0

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: LƯU HOÀNG TÙNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *