CATEGORY:

22. Trường Tiểu học An Điền khai giảng năm học 2018 – 2019

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm. Tác giả bài viết: NGUYỄN THỊ TUYẾT MINH

21. Bồi đắp tình yêu đất nước qua môn Lịch sử

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm. Tác giả bài viết: TRẦN THỊ THƠM

19. Dạy học theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh tiểu học môn Tiếng Việt lớp 3 tại quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

TÓM TẮT: Kinh tế tri thức phát triển mạnh đem lại cơ hội phát triển vượt bậc, đồng thời đặt ra những thách thức không nhỏ đối với mỗi quốc gia. Đổi mới giáo dục trở thành nhu cầu cấp thiết và xu thế mang tính toàn cầu. Trong sự đổi mới đó, bậc tiểu […]

18. Đề xuất các giải pháp liên kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực tại tỉnh Đồng Nai

TÓM TẮT: Bài viết tiến hành thu thập phân tích, tổng hợp để hình thành cơ sở lý luận; sử dụng phương pháp điều tra bằng phiếu đối với các cán bộ quản lý lao động doanh nghiệp; sử dụng phương pháp chuyên gia để thực hiện đánh giá giải pháp về vấn đề liên […]

17. Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy, học tập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh các trường cao đẳng và đại học tại tỉnh Kiên Giang

TÓM TẮT: Trong những năm qua, việc dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh ở các trường đại học, cao đẳng nói chung và Trường Đại học Kiên Giang nói riêng vẫn còn nhiều bất cập và hạn chế. Đến nay vẫn chưa có một nghiên cứu nào nhằm đánh giá đúng […]

16. Ảnh hưởng của các chương trình can thiệp sớm tăng cường về hành vi và tiềm năng của spectra đối với sự phát triển giao tiếp ở trẻ rối loạn phổ tự kỷ

TÓM TẮT: Khiếm khuyết về giao tiếp là một trong những đặc trưng của trẻ rối loạn phổ tự kỷ (gọi tắt là trẻ tự kỷ), dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các em trong hòa nhập cộng đồng. Việc tham gia vào các chương trình can thiệp sớm đã được chứng minh sẽ […]

15. Giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động lao động cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi

TÓM TẮT: Đối với trẻ lứa tuổi mầm non, lao động không chú trọng vào kết quả của sản phẩm mà là quá trình trẻ thực hiện, từ đó hình thành những kỹ năng sống cần thiết cho sự phát triển nhân cách con người phù hợp với chuẩn mực xã hội. Bài viết là […]

14. Ba hướng tiếp cận trong định nghĩa năng lực

TÓM TẮT: Giáo dục dựa trên năng lực hay còn gọi là giáo dục tiếp cận năng lực đã trở thành một xu hướng quan trọng trong cải cách giáo dục của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Việc áp dụng khái niệm năng lực và tiếp cận giáo dục […]