CATEGORY:

15. Trồng người

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm. Tác giả bài viết: PHAN THIỆN QUỐC

14. Các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục hòa nhập cho trẻ tự kỷ ở các trường mầm non

TÓM TẮT: Giáo dục hòa nhập cho trẻ tự kỷ là một nhu cầu của xã hội và cũng là một xu thế tất yếu trong chương trình giáo dục của các trường mầm non và trường phổ thông. Trong bài viết này, tác giả bàn về cơ sở khoa học cho để đề xuất […]

13. Phát triển kỹ năng phản biện cho sinh viên

TÓM TẮT: Môi trường học tập đại học tạo điều kiện để sinh viên tự đi tìm và phát hiện kiến thức mới; đây cũng là môi trường giúp sinh viên rèn luyện năng lực tự học, giúp họ có thể học ở bất kì nơi nào, thời gian nào. Cũng trong môi trường học […]

12. Thực trạng quản lý hoạt động dạy học môn tự nhiên xã hội theo hướng phát triển năng lực học sinh ở các trường tiểu học huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh

TÓM TẮT: Quản lý hoạt động dạy học môn Tự nhiên xã hội ở trường tiểu học theo hướng phát triển năng lực học sinh là một trong những yêu cầu cấp thiết hiện nay. Bài viết trình bày kết quả khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động dạy học môn tự […]

11. Thực trạng quản lý đổi mới hoạt động tố chuyên môn ở các trường tiểu học quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

TÓM TẮT: Bài viết trình bày kết quả khảo sát trên 53 cán bộ quản lý và 67 giáo viên về thực trạng quản lý đổi mới hoạt động tổ chuyên môn ở các trường tiểu học quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả này có thể xem là cơ sở để […]

10.  Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hành vi đạo đức cho học sinh ở các trường tiểu học Quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh

TÓM TẮT: Quản lý hoạt động giáo dục hành vi đạo đức cho học sinh trường tiểu học là một trong những nội dung quản lý quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện học sinh. Bài viết trình bày thực trạng và đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt […]

09. Quản lý hoạt động giáo dục văn hóa ứng xử cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

TÓM TẮT: Quản lý hoạt động giáo dục văn hóa ứng xử cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ quản lý quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện nhân cách nhà giáo tương lai. Bài viết trình bày kết quả khảo […]

08. Hình thức dạy học kết hợp (Blended Learning) trong đào tạo đại học

TÓM TẮT: Hình thức dạy học kết hợp (Blended learning) là một trong những xu hướng giáo dục kết hợp với công nghệ trong giai đoạn đầu thế kỷ XXI. Bài viết trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản về hình thức dạy học Blended learning trong đào tạo đại học gồm […]

07. Công tác bồi dưỡng năng lực quản trị nhà trường cho cán bộ quản lý các trường phổ thông tỉnh Gia Lai

TÓM TẮT: Có nhiều quan điểm tiếp cận trong đánh giá công tác bồi dưỡng nói chung và bồi dưỡng năng lực quản trị nhà trường cho cán bộ quản lý trường phổ thông nói riêng. Với cách tiếp cận theo Donald Kirkpatrick, bài viết đánh giá thực trạng công tác bồi dưỡng năng lực […]

06. Viện trợ của Liên Xô cho Việt Nam về giáo dục và đào tạo giai đoạn 1950-1975

TÓM TẮT: Nhân kỷ niệm 70 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Liên Xô, bài viết này phục dựng, tổng hợp lại quá trình viện trợ, giúp đỡ của Liên Xô cho Việt Nam trên lĩnh vực  giáo dục và đào tạo trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ (1950-1975). […]