06. Viện trợ của Liên Xô cho Việt Nam về giáo dục và đào tạo giai đoạn 1950-1975

06. Viện trợ của Liên Xô cho Việt Nam về giáo dục và đào tạo giai đoạn 1950-1975

TÓM TẮT: Nhân kỷ niệm 70 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Liên Xô, bài viết này phục dựng, tổng hợp lại quá trình viện trợ, giúp đỡ của Liên Xô cho Việt Nam trên lĩnh vực  giáo dục và đào tạo trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ (1950-1975). Trải qua 25 năm, sự viện trợ của Liên Xô trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo đã tạo ra cơ sở vật chất, nguồn lực có chất lượng cao cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Từ khóa: viện trợ, Liên Xô, quan hệ ngoại giao, giáo dục & đào tạo, chống Pháp, chống Mỹ, chủ nghĩa xã hội.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *