12. Thực trạng quản lý hoạt động dạy học môn tự nhiên xã hội theo hướng phát triển năng lực học sinh ở các trường tiểu học huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh

12. Thực trạng quản lý hoạt động dạy học môn tự nhiên xã hội theo hướng phát triển năng lực học sinh ở các trường tiểu học huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh

TÓM TẮT: Quản lý hoạt động dạy học môn Tự nhiên xã hội ở trường tiểu học theo hướng phát triển năng lực học sinh là một trong những yêu cầu cấp thiết hiện nay. Bài viết trình bày kết quả khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động dạy học môn tự nhiên xã hội theo hướng phát triển năng lực học sinh ở các trường tiểu học huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh gồm: quản lý chương trình, kế hoạch dạy học môn tự nhiên xã hội, quản lý hoạt động dạy môn tự nhiên xã hội của giáo viên, quản lý hoạt động học môn tự nhiên xã hội của học sinh, quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn tự nhiên xã hội và quản lý các điều kiện dạy học môn tự nhiên xã hội theo hướng phát triển năng lực học sinh. Kết quả này là cơ sở để đề xuất các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn tự nhiên xã hội ở các trường tiểu học.

Từ khóa: quản lý hoạt động dạy học, môn tự nhiên xã hội, hiệu trưởng, trường tiểu học.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: LÊ HỮU BÌNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *