14. Các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục hòa nhập cho trẻ tự kỷ ở các trường mầm non

14. Các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục hòa nhập cho trẻ tự kỷ ở các trường mầm non

TÓM TẮT: Giáo dục hòa nhập cho trẻ tự kỷ là một nhu cầu của xã hội và cũng là một xu thế tất yếu trong chương trình giáo dục của các trường mầm non và trường phổ thông. Trong bài viết này, tác giả bàn về cơ sở khoa học cho để đề xuất các biện pháp. Trên cơ sở đó, tác giả trình bày về ba biện pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục hòa nhập cho trẻ tự kỷ ở trường mầm non: thứ nhất là đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao kiến thức, kỹ năng cho các nhà quản lý và giáo viên mầm non; thứ hai là nâng cao nhận thức của phụ huynh về hội chứng tự kỷ; và thứ ba là huy động các nguồn lực trong xã hội cùng tham gia vào công tác giáo dục hòa nhập cho trẻ tự kỷ.

Từ khóa: giáo dục hòa nhập,trẻ tự kỷ, biện pháp giáo dục, trường mầm non.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: HOÀNG MINH PHÚ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *