11. Thực trạng quản lý đổi mới hoạt động tố chuyên môn ở các trường tiểu học quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

11. Thực trạng quản lý đổi mới hoạt động tố chuyên môn ở các trường tiểu học quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

TÓM TẮT: Bài viết trình bày kết quả khảo sát trên 53 cán bộ quản lý và 67 giáo viên về thực trạng quản lý đổi mới hoạt động tổ chuyên môn ở các trường tiểu học quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả này có thể xem là cơ sở để đề xuất các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tổ chuyên môn ở các trường tiểu học tại quận Thủ Đức.

Từ khóa: đổi mới, hoạt động tổ chuyên môn, quản lý đổi mới hoạt động tổ chuyên môn, trường tiểu học

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: PHAN THỊ ÚT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *