10.  Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hành vi đạo đức cho học sinh ở các trường tiểu học Quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh

10.  Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hành vi đạo đức cho học sinh ở các trường tiểu học Quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh

TÓM TẮT: Quản lý hoạt động giáo dục hành vi đạo đức cho học sinh trường tiểu học là một trong những nội dung quản lý quan trọng nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện học sinh. Bài viết trình bày thực trạng và đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hành vi đạo đức cho học sinh ở các trường tiểu học Quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần giáo dục toàn diện nhân cách cho học sinh tiểu học.

Từ khóa: quản lý, hoạt động giáo dục hành vi đạo đức, học sinh.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: HUỲNH MỸ DUNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *