08. Giáo dục đại học Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế

08. Giáo dục đại học Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế

TÓM TẮT: Trong xã hội hiện đại, giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng đang chịu sự tác động to lớn của xu thế toàn cầu hóa và hợp tác quốc tế. Trong xu thế đó, làm thế nào để giáo dục đại học Việt Nam phát triển kịp với các nước tiên tiến là vấn đề cần được quan tâm giải quyết. Bài viết đề cập đến vấn đề toàn cầu hóa – xu hướng tất yếu đối với giáo dục đại học, các chức năng cơ bản của một trường đại học hội nhập và một số định hướng cho giáo dục đại học Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Từ khóa: giáo dục đại học; toàn cầu hóa; hội nhập quốc tế.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: BÙI VIỆT PHÚ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *