07. Xây dựng và vận dụng hệ thống câu hỏi phát triển năng lực đọc hiểu trong dạy học tác phẩm văn chương cho học sinh trung học phổ thông

07. Xây dựng và vận dụng hệ thống câu hỏi phát triển năng lực đọc hiểu trong dạy học tác phẩm văn chương cho học sinh trung học phổ thông

TÓM TẮT: Câu hỏi đóng vai trò rất quan trọng và cần thiết đối với mọi lĩnh vực trong đời sống, nhất là trong lĩnh vực giáo dục. Tuy nhiên, những câu hỏi kiểu xưa cũ đã không phát huy được hết năng lực đọc hiểu của học sinh. Dạy đọc hiểu, phát triển năng lực đọc hiểu cho học sinh là xu thế mang tính toàn cầu và rất quan trọng. Vì thế việc xây dựng và vận dụng thành công hệ thống câu hỏi phát triển năng lực đọc hiểu trong dạy học tác phẩm văn chương cho học sinh trung học phổ thông là một điều cần thiết và mang tính thực tiễn cao.

Từ khóa: hệ thống, năng lực, đọc hiểu, tác phẩm văn chương.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN THỊ QUỐC MINH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *