09. Kinh nghiệm xây dựng chương trình Chính trị tư tưởng ở trung học phổ thông của Trung Quốc và bài học cho Việt Nam

09. Kinh nghiệm xây dựng chương trình Chính trị tư tưởng ở trung học phổ thông của Trung Quốc và bài học cho Việt Nam

TÓM TẮT: Chương trình Chính trị tư tưởng hiện hành của Trung Quốc được kết cấu bao gồm 4 quyển: Đời sống kinh tế; Đời sống chính trị; Đời sống văn hóa; Triết học và đời sống, lần lượt được giảng dạy cho học sinh lớp 10, 11 và 12. So với chương trình Giáo dục công dân ở trung học phổ thông của Việt Nam thì có 3 điểm tương đồng, 3 điểm khác biệt chủ yếu về tên gọi, mục tiêu của chương trình; cơ sở xuất phát và đặc thù riêng của tư tưởng mỗi dân tộc. Từ những tương đồng và khác biệt này, tác giả mạnh dạn chỉ ra những bài học kinh nghiệm trong thiết kế chương trình Giáo dục  công dân của Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: chính trị tư tưởng, đời sống kinh tế, đời sống chính trị, đời sống văn hóa, triết học và đời sống.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: ĐINH THỊ PHƯỢNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *