01. Phát triển năng lực quản trị cho cán bộ quản lý trưởng phổ thông để thực hiện đổi mới giáo dục

01. Phát triển năng lực quản trị cho cán bộ quản lý trưởng phổ thông để thực hiện đổi mới giáo dục

TÓM TẮT: Đội ngũ cán bộ quản lý trường phổ thông là lực lượng quan trọng trong sự nghiệp giáo dục đã và đang có những đóng góp đáng kể cho sự nghiệp giáo dục. Tuy nhiên, để thực hiện thành công đổi mới giáo dục phổ thông trong bối cảnh hiện nay, họ cần được phát triển năng lực quản trị nhà trường. Bài viết trình bày khái niệm; tầm quan trọng của phát triển năng lực quản trị nhà trường; các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình phát triển năng lực quản trị nhà trường; cũng như các biện pháp phát triển năng lực quản trị nhà trường cho đội ngũ cán bộ quản lý trường phổ thông.

Từ khóa: năng lực quản trị, quản trị nhà trường, quản trị trường phổ thông, cán bộ quản lý

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: PHẠM BÍCH THỦY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *