Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường tiểu học ở Thành phố Thủ Đức

Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên các trường tiểu học ở Thành phố Thủ Đức

Tóm tắt: Đội ngũ giáo viên giáo viên trường tiểu học là lực lượng trực tiếp quyết định chất lượng giáo dục, thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay. Bài viết tiếp cận quản lý nguồn nhân lực để trình bày thực trạng và đề xuất một số biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trường tiểu học tại thành phố Thủ Đức.

Từ khóa: Bộ chỉ số phát triển giáo dục, trường phổ thông, giải pháp

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: PHAN LÊ PHI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *