Quản lý hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh ở trường trung học cơ sở

Quản lý hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh ở trường trung học cơ sở

Tóm tắt: Để thực hiện hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp đạt được mục tiêu, cần có đổi mới trong quản lý giáo dục phù hợp mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bài viết tập trung phân tích về ý nghĩa và đề xuất biện pháp quản lý hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh ở trường trung học cơ sở.

Từ khóa: Quản lý, hoạt động, trải nghiệm, hướng nghiệp.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: BÙI THỊ THU HƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Bài viết mới nhất