Quản lý hoạt động dạy học môn Ngữ văn theo định hướng STEM ở trường trung học phổ thông

Quản lý hoạt động dạy học môn Ngữ văn theo định hướng STEM ở trường trung học phổ thông

Tóm tắt: Quản lý hoạt động dạy học môn Ngữ văn ở trường trung học phổ thông trong những năm qua đã thu được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập cần được tháo gỡ. Bài viết tập trung phân tích về ý nghĩa, các yếu tố ảnh hưởng tới công tác quản lý hoạt động dạy học môn Ngữ văn theo định hướng STEM, đánh giá chung về thực trạng quản lý hoạt động dạy học môn Ngữ văn theo định hướng STEM ở trường trung học phổ thông cũng như nội dung quản lý hoạt động dạy học môn Ngữ văn ở trường trung học phổ thông.

Từ khóa: STEM, Ngữ văn, hoạt động dạy học môn Ngữ văn, giáo dục STEM.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: TRẦN THỊ PHÚC MINH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *