Thực trạng hoạt động dạy học môn Toán theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở các trường trung học phổ thông huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

Thực trạng hoạt động dạy học môn Toán theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở các trường trung học phổ thông huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

Tóm tắt: Bài viết phân tích yêu cầu và thực trạng hoạt động dạy học môn Toán theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở các trường trung học phổ thông huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.

Từ khóa: Dạy học môn toán, giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN VĂN KHẢI(*), PHẠM ĐÀO TIÊN(**)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *