16. Biện pháp quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở theo tiếp cận năng lực

16. Biện pháp quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở theo tiếp cận năng lực

TÓM TẮT:

Quản lý giáo dục kỹ năng sống theo tiếp cận năng lực là nội dung và cũng là biện pháp quan trọng trong quản lý nhà trường trung học cơ sở. Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục kỹ năng sống theo tiếp cận năng lực nhằm tạo điều kiện tối đa cho việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động dạy học, giáo dục của giáo viên, hoạt động học tập và rèn luyện của học sinh. Tập trung đầu tư mọi điều kiện, nguồn lực, vận dụng các chế định giáo dục đào tạo một cách nghiêm túc và hợp lý để thực hiện một cách đồng bộ các khâu trong toàn bộ tiến trình hoạt động giáo dục kỹ năng sống. Các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh theo tiếp cận năng lực bám sát mục tiêu giáo dục bậc trung học cơ sở, nội dung cụ thể, có mục tiêu, kế hoạch rõ ràng và phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý học sinh, điều kiện của nhà trường.

Từ khóa:

kỹ năng sống, giáo dục kỹ năng sống, quản lý giáo dục kỹ năng sống, năng lực, tiếp cận năng lực.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: LÊ BÁ LỘC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *