15. Thiết kế kế hoạch hoạt động trải nghiệm thực tiễn trong môn Giáo dục công dân cấp trung học cơ sở

15. Thiết kế kế hoạch hoạt động trải nghiệm thực tiễn trong môn Giáo dục công dân cấp trung học cơ sở

TÓM TẮT:

Hiện nay, mục tiêu giáo dục phổ thông của nước ta đang được đổi mới theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học. Để thực hiện mục tiêu này, hoạt động trải nghiệm (trong môn học và ngoài môn học) giữ vai trò quan trọng. Với đặc thù môn học, môn Giáo dục công dân có nhiều điều kiện thuận lợi để tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh một cách có hiệu quả. Từ những nhận thức đó, bài viết dưới đây sẽ giới thiệu vấn đề thiết kế kế hoạch hoạt động trải nghiệm thực tiễn trong môn Giáo dục công dân ở trường trung học cơ sở.

Từ khóa:

giáo dục công dân, hoạt động trải nghiệm, học sinh.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: HOÀNG PHI HẢI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *