CATEGORY:

21. Trường Trung học phổ thông Trần Nhân Tông tổ chức kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm. Tác giả bài viết: HOÀNG LÊ HẬU

20. Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt – Trường Trung học cơ sở – Trung học phổ thông Nam Việt

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm. Tác giả bài viết: HUỲNH HÙNG CƯỜNG

19. Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học của giáo viên Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hồng Đạo, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

TÓM TẮT: Trên cơ sở khảo sát thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin của giáo viên Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hồng Đạo. Bài viết chỉ ra một số một số tồn tại trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin như công tác soạn giáo án, tạo tài nguyên, tư […]

18. Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty ở Nhật Bản và một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

TÓM TẮT: Đào tạo nguồn nhân lực tại công ty trở thành một mô hình phổ biến và phát triển rộng khắp ở Nhật Bản kể từ sau chiến tranh thế giới thứ II. Nó đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển “thần kỳ” của nền kinh tế nước này. Có hai hình thức […]

17. Chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Singapore và đề xuất cho Việt Nam

TÓM TẮT: Singapore là một trong những quốc gia trên thế giới có sự thành công nhất trong phát triển kinh tế với tốc độ nhanh và bền vững dựa trên nguồn nhân lực kỹ thuật được đào tạo tốt, có đủ khả năng, trình độ tiếp thu, lĩnh hội kỹ thuật, công nghệ tiên […]

16. Biện pháp quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở theo tiếp cận năng lực

TÓM TẮT: Quản lý giáo dục kỹ năng sống theo tiếp cận năng lực là nội dung và cũng là biện pháp quan trọng trong quản lý nhà trường trung học cơ sở. Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục kỹ năng sống theo tiếp cận năng lực nhằm tạo điều kiện tối đa […]

15. Thiết kế kế hoạch hoạt động trải nghiệm thực tiễn trong môn Giáo dục công dân cấp trung học cơ sở

TÓM TẮT: Hiện nay, mục tiêu giáo dục phổ thông của nước ta đang được đổi mới theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học. Để thực hiện mục tiêu này, hoạt động trải nghiệm (trong môn học và ngoài môn học) giữ vai trò quan trọng. Với đặc thù môn học, môn […]

14. Thực trạng công tác quản lý đội ngũ giáo viên các trường trung học cơ sở huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương trong bối cảnh đổi mới giáo dục

TÓM TẮT: Trên cơ sở việc đánh giá thực trạng trong công tác quản lý đội ngũ giáo viên ở các trường trung học cơ sở huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương trong bối cảnh đổi mới giáo dục. Bài viết đề xuất những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giữa quản lý phát […]

13. Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

TÓM TẮT: Đạo đức có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của cá nhân và xã hội. Đặc biệt trong nhà trường cần phải chú trọng rèn luyện đạo đức cho học sinh để góp phần giáo dục toàn diện các em. Công tác quản lý hoạt động giáo dục đạo đức […]