09. Thực hiện đổi mới công tác bồi dưỡng để nâng cao chất lượng cán bộ quản lý giáo dục

09. Thực hiện đổi mới công tác bồi dưỡng để nâng cao chất lượng cán bộ quản lý giáo dục

TÓM TẮT

Trong sự nghiệp đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo hiện nay, vấn đề bồi dưỡng có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển và tăng cường năng lực công tác cho đội ngũ nhà giáo nói chung, cho cán bộ quản lý giáo dục nói riêng. Bài viết nêu bật một số vấn đề đổi mới công tác bồi dưỡng để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục thông qua một số thực trạng và các yêu cầu đổi mới công tác bồi dưỡng.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: PHAN THỊ THÚY QUYÊN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *