CATEGORY:

20. Thể lệ viết và gửi bài

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

19. Sở giáo dục và đào tạo tỉnh sóc trăng tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý vi phạm pháp luật trong nhà trường

Ngày 18 tháng 6 năm 2014 tại Hội trường khách sạn Sóc Trăng 2, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý vi phạm pháp […]

18. Vài nét về tổ chức và hoạt động của trường giáo dục tháng tám (thuộc tiểu ban giáo dục miền nam 1963 – 1965) – ngôi trường sư phạm đầu tiên của nền giáo dục cách mạng miền nam trong thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước

Ngày 06 tháng 9 năm 1963, tại khu rừng Hòa Hiệp, Tân Biên, Tây Ninh, Trường Giáo dục tháng Tám khóa I đã được khai giảng với 107 học viên, gồm những cán bộ, giáo viên hoạt động phong trào từ khu VI trở vào đồng bằng sông Cửu Long. Một số giáo sư, học […]

17. Đổi mới đào tạo nghề để đáp ứng yêu cầu đất nước trong thời kỳ mới

TÓM TẮT Bên cạnh những thành tựu rất đáng tự hào về dạy nghề, dạy người, dạy chữ của nước ta trong thời gian gần đây, nhất là từ khi Luật Dạy nghề có hiệu lực thi hành thì đào tạo nghề nói riêng, giáo dục nghề nghiệp nói chung đang đối mặt không ít […]

16. Thực trạng hành vi giao tiếp có văn hóa của sinh viên Trường đại học tài chính – marketing

TÓM TẮT Hiện nay, các trường cao đẳng và đại học ở nước ta ngày càng quan tâm, nhận thức đúng  hơn  về  việc  đào  tạo  kỹ  năng  nghề nghiệp của sinh viên. Với bài viết này, chúng tôi làm rõ phần nào thực trạng kỹ năng giao tiếp, trong đó có hành vi giao […]

15. Giáo dục gia đình – cái nôi hình thành nhân cách con người Việt Nam

TÓM TẮT Giáo dục gia đình của người Việt Nam hiện nay là sự kế thừa, phát triển những giá trị truyền thống tốt đẹp và tiếp thu, chọn lọc những giá trị tư tưởng tiên tiến của thời đại. Trong thời kỳ đổi mới, giáo dục gia đình Việt Nam có nhiều thời cơ […]

14. Quản lý nhà nước đối với cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập

TÓM TẮT Trong xu thế xã hội hóa các dịch vụ công, nhà  nước  chỉ  đảm nhận  quản  lý  điều  tiết chung, giáo dục và giáo dục mầm non cũng là một loại hình dịch vụ công đang được xã hội hóa mạnh mẽ. Bên cạnh hệ thống các trường mầm non công lập, các […]

13. Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục

TÓM TẮT Bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Chất lượng của hoạt động này cần được quản lý. Đảm bảo chất lượng là một trong những hành […]

12. Tìm hiểu năng lực dạy học của giáo viên trung học phổ thông thành phố hà nội dựa theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên

TÓM TẮT Chuẩn nghề nghiệp giáo viên là căn cứ để xây dựng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo giáo viên; là căn cứ để giáo viên tự đánh giá mặt mạnh, mặt yếu của bản thân để xác định nhu cầu và định hướng thực hiện việc bồi dưỡng chuyên môn; để […]

11. Đổi mới công tác quản lý nguồn tài trợ của các trường học

TÓM TẮT Tài  trợ  cho  giáo  dục  được  nhà  nước khuyến khích, nhằm tăng cường cơ sở vật chất trường lớp, hỗ trợ hoạt động dạy – học, hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục. Đặt  vấn  đề  đổi  mới  công  tác  quản  lý nguồn tài trợ của các trường học trong […]