06. Xây dựng và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp

06. Xây dựng và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Tóm tắt: Xây dựng và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm tạo tiền đề chắc chắn cho thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp tại các trường trung cấp, cao đẳng tại Việt Nam. Bài viết đề cập đến một số nội dung như: Các khái niệm cơ bản của hệ thống đảm bảo chất lượng; thực trạng xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng trong giáo dục nghề nghiệp; quy trình xây dựng và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Từ khóa: Bảo đảm chất lượng, giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, kiểm định chất lượng.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN THỊ KIM BẮC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *