CATEGORY:

TẠP CHÍ SỐ 35, THÁNG 9-2022

TRANG BÌA VÀ MỤC LỤC Trang bìa, Mục lục NỘI DUNG CHÍNH 01. Thực trạng văn hóa học đường đại học Việt Nam từ góc nhìn tổ chức và quản lý 02. Phát triển văn hóa đọc cho tăng ni sinh viên  Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Thành Phố Hồ Chí Minh 03. […]

14. Thể lệ viết và gửi bài

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

12. Nghệ thuật quân sự từ trận đánh Xuân Kỷ dậu 1789

Tóm tắt: Tết Kỷ Dậu năm 1789, cả dân tộc đã viết nên một mùa xuân chói lọi trong lịch sử chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Thắng lợi vẻ vang trong mùa xuân cả dân tộc đánh giặc đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo chiến tranh cách mạng. Cuộc […]

13. Một số vấn đề về chuyển đổi số trong quản trị tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Tóm tắt: Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nhằm triển khai các hoạt động trên môi trường số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy học, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá giúp tăng cường hiệu quả công tác quản lý. Bài viết trình bày […]

11. Thực trạng hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao của sinh viên nội trú Trường Đại Học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt: Bài viết trình bày thực trạng hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao của sinh viên nội trú Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy có sự khác nhau trong đánh giá của sinh viên các năm cũng như khác nhau giữa sinh […]

10. Hoạt động nghiên cứu khoa họccủa giảng viên trường cao đẳng hiện nay

Tóm tắt: Hiện nay, giảng viên trong trường cao đẳng có hai hoạt động chính, đó là giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Đây là hai hoạt động có mối quan hệ hữu cơ, hai nhiệm vụ cơ bản trong chiến lược của nhà trường. Trong đó việc giảng viên nhà trường tích cực […]

09. Discussing the teaching methods for english teachers to meet students’ learning outcomes at the university of information technology

Tóm tắt: The rapid process of integration and globalization has imposed significant challenges for Vietnamese Universities in general and for the University of Information Technology (UIT) in specific to produce more qualified and competent graduates. With the competitive advantages in Information Technology, UIT students are offered tremendous opportunities to get good jobs. It is a […]

08. thực trạng bồi dưỡng giáo viên dạy học tích hợp thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 tại các trường trung học cơ sở Thành Phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt: Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã bắt đầu triển khai trong năm học 2021-2022 đối với khối 6 và năm học 2022-2023 đối với khối 7. Chương trình thực hiện lồng ghép những nội dung liên quan với nhau của một số lĩnh vực giáo dục, một số môn học trong […]

07. Một số biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiếng anh trường trung học phổ thông đáp ứng chuẩn nghề nghiệp

Tóm tắt: Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh trường trung học phổ thông đáp ứng Chuẩn nghề nghiệp là quá trình tác động có mục đích, có kế hoạch, có tổ chức của các cấp quản lý đến hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh nhằm nâng cao mức đạt […]

06. Xây dựng và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Tóm tắt: Xây dựng và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm tạo tiền đề chắc chắn cho thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp tại các trường trung cấp, cao đẳng tại Việt Nam. Bài viết đề cập đến một […]