Tác động từ giáo dục khai phóng đến hướng nghiệp, khởi nghiệp – Kinh nghiệm thế giới và bài học cho Việt Nam

Tác động từ giáo dục khai phóng đến hướng nghiệp, khởi nghiệp – Kinh nghiệm thế giới và bài học cho Việt Nam

Tóm tắt: Bài viết đặt vấn đề về mối quan hệ giữa giáo dục khai phóng với hướng nghiệp, khởi nghiệp. Thông qua việc phân tích những giá trị của giáo dục khai phóng, cụ thể là triết lí giáo dục con người là trung tâm. Mục đích hàng đầu của giáo dục khai phóng không chỉ là phát triển khả năng chuyên môn, cho dù điều đó không thể thiếu với bất kì một nghề chuyên môn nào nhưng giáo dục khai phóng còn sản sinh ra những công dân có thể sử dụng quyền tự do chính trị của họ một cách có trách nhiệm với cộng đồng xã hội và tự nhiên. Điều này cho thấy mối quan hệ hữu cơ khách quan giữa giáo dục khai phóng với hướng nghiệp, khởi nghiệp là mục tiêu đồng thời là mục đích hướng đến trong suốt đào tạo. Steve Jobs – Người thuyết trình về biểu tượng giao lộ giữa công nghệ thông tin và mô hình khai phóng khẳng định: “chỉ công nghệ thôi vẫn chưa đủ mà phải đi kèm khai phóng và nhân tính thì mới tạo cho chúng ta những kết quả khiến trái tim chúng ta rung cảm”

Từ khóa: Giáo dục khai phóng; hướng nghiệp, khởi nghiệp

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN THỊ THU NGA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *