14. Vai trò của hoạt động vui chơi đối với sự phát triển của trẻ mẫu giáo

14. Vai trò của hoạt động vui chơi đối với sự phát triển của trẻ mẫu giáo

TÓM TẮT

Bài viết trình bày một số tác giả, tác phẩm trong và ngoài nước về tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mẫu giáo. Xác định những năng lực cần phát triển cho trẻ mẫu giáo theo văn bản hợp nhất 01/VBHN-BGDĐT về Chương trình giáo dục mầm non, đồng thời, phân tích tầm quan trọng của hoạt động vui chơi trong việc phát triển năng lực cho trẻ mẫu giáo.

Từ khóa:

giáo dục mầm non, hoạt động vui chơi, phát triển năng lực trẻ mẫu giáo.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *