Huy động ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia các hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông

Huy động ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia các hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông

Tóm tắt: Theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 của Việt Nam, định hướng nghề nghiệp cho học sinh là nhiệm vụ bắt buộc ở bậc THCS, THPT. Đảng, Nhà nước Việt Nam cho phép và khuyến khích nhà trường huy động các cá nhân, tổ chức, trong đó có Ban đại diện cha mẹ học sinh (BĐDCMHS) cùng thực hiện nhiệm vụ. Trước khi huy động BĐCMHS, trường nên đánh giá về năng lực tham gia định hướng nghề nghiệp cho học sinh của tổ chức này, bao gồm: nguồn nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất và vốn xã hội. Ngoài ra, nhà trường cũng phải xác định những khó khăn của mình trong việc định hướng nghề nghiệp cho học sinh và chia sẻ thông tin với BĐDCMHS. Một số trường THPT ở Thành phố Hồ Chí Minh đã được chọn làm mẫu cho nghiên cứu này.

Từ khóa: Định hướng nghề nghiệp, Học sinh THPT, Ban đại diện cha mẹ học sinh

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: TRẦN THỊ HẢO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *