19. Hoạt động chăm sóc, giáo dục trường mầm non

19. Hoạt động chăm sóc, giáo dục trường mầm non

TÓM TẮT

Sự phát triển của trẻ từ 0 đến 6 tuổi là giai đoạn có tính chất quyết định hình thành và phát triển thể lực, trí tuệ, nhân cách của cá nhân trong tương lai. Vì vậy, đầu tư chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mầm non là đầu tư cho nguồn nhân lực có đủ sức khỏe, trí tuệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần đảm bảo sự cân bằng xã hội, nâng cao chất lượng dân số, phát triển kinh tế trong tương lai.

Từ khóa:

giáo dục mầm non, chăm sóc, giáo dục trẻ, trường mầm non.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: LÊ THỊ THÚY VÂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *