17. EGRA – Công cụ đánh giá kỹ năng đọc của học sinh đầu cấp tiểu học và quá trình thử nghiệm ứng dụng tại Việt Nam

17. EGRA – Công cụ đánh giá kỹ năng đọc của học sinh đầu cấp tiểu học và quá trình thử nghiệm ứng dụng tại Việt Nam

TÓM TẮT: EGRA (Early Grade Reading Assesment) là công cụ đánh giá năng lực đọc của học sinh các lớp đầu cấp tiểu học. Phương pháp EGRA đánh giá 9 kỹ năng thành phần của năng lực đọc trong giai đoạn học đọc chữ, dựa trên nguyên tắc làm việc trực tiếp giữa một khảo sát viên với một học sinh. Do đó việc tập huấn các khảo sát viên, giám sát viên có vai trò quan trọng nhằm bảo đảm mọi học sinh đều được đánh giá khách quan theo một quy trình và một tiêu chí thống nhất. Ở Việt Nam, trong các năm 2013 và 2014, Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP) đã hai lần tổ chức thử nghiệm ứng dụng EGRA để đánh giá năng lực đọc của trên 3000 học sinh các lớp 1, 2, 3 tại 6 tỉnh trên toàn quốc. Cuộc thử nghiệm đạt được mục tiêu là giúp cho các nhà sư phạm nắm được công nghệ đánh giá kỹ năng đọc của học sinh đầu cấp tiểu học theo EGRA, xây dựng được các bộ công cụ đầu tiên nhằm thực hiện EGRA và rút ra được một số nhận xét bước đầu về trình độ các kỹ năng đọc tiếng Việt của học sinh các lớp đầu cấp tiểu học ở Việt Nam.

Từ khóa: EGRA, kỹ năng đọc, học sinh các lớp đầu cấp tiểu học.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN TRÍ – NGUYỄN THỊ QUỐC MINH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *