18. Đánh giá xác thực kết quả học tập của sinh viên trong dạy học tiếp cận năng lực thực hiện ở các trường đại học

18. Đánh giá xác thực kết quả học tập của sinh viên trong dạy học tiếp cận năng lực thực hiện ở các trường đại học

TÓM TẮT: Định hướng của đổi mới giáo dục hiện nay là dạy học tiếp cận năng lực người học yêu cầu chuyển từ việc dạy học để sinh viên học được gì sang tiếp cận sinh viên vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào thực hiện các nhiệm vụ trong bối cảnh thực như thế nào? Đánh giá xác thực kết quả học tập là một hoạt động yêu cầu người học phải vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để hoàn thành một nhiệm vụ so với một chuẩn cụ thể. Thông qua hoạt động đánh giá xác thực sẽ xác định được năng lực thực hiện nhiệm vụ của sinh viên đạt được ở mức nào từ đó có thể nắm bắt được kiến thức, kĩ năng đạt được của sinh viên so với chuẩn. Báo cáo trình bày về việc sử dụng đánh giá xác thực kết quả học tập của sinh viên trong dạy học tiếp cận năng lực thực hiện tại các trường đại học.

Từ khóa: đánh giá, đánh giá xác thực, năng lực thực hiện, sinh viên.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: TRẦN TRUNG – LÊ THỊ THU HIỀN – NGUYỄN THỊ THU HẰNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *