12. Quản lý bồi dưỡng giáo viên theo tiếp cận dựa vào nhà trường tại các trường mầm non tư thục

12. Quản lý bồi dưỡng giáo viên theo tiếp cận dựa vào nhà trường tại các trường mầm non tư thục

TÓM TẮT: Giáo viên cần được tham gia hoạt động học tập phát triển chuyên môn mọi nơi, mọi lúc trong bối cảnh giáo dục của nhà trường mà họ là thành viên, dựa trên chính các vấn đề nảy sinh trên lớp học và gắn trực tiếp hoạt động phát triển nghề nghiệp. Bài viết xây dựng khung lý luận về quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trường mầm non theo tiếp cận dựa vào nhà trường (school based in-service training), từ đó kiến giải những ưu điểm và những hạn chế cần khắc phục để từng bước hoàn thiện mô hình bồi dưỡng giáo viên trường mầm non hiện nay.

Từ khóa: phát triển nghề nghiệp giáo viên, bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, phát triển nghề nghiệp giáo viên dựa vào nhà trường, bồi dưỡng thường xuyên giáo viên dựa vào nhà trường, trường mầm non tư thục.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: MAI HỒNG THU – HOÀNG THỊ KIM HUỆ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *