13. Thực trạng phát triển chương trình môn tiếng Anh theo tiếp cận năng lực ở các trường trung học cơ sở huyện Tiên Du – tỉnh Bắc Ninh

13. Thực trạng phát triển chương trình môn tiếng Anh theo tiếp cận năng lực ở các trường trung học cơ sở huyện Tiên Du – tỉnh Bắc Ninh

TÓM TẮT: Phát triển chương trình ở cấp độ nhà trường là quá trình lập kế hoạch và hướng dẫn việc học tập của người học do cơ sở giáo dục tiến hành. Bài viết phân tích thực trạng phát triển chương trình môn tiếng Anh theo tiếp cận năng lực ở các trường trung học cơ sở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Đây là các số liệu thực tiễn quan trọng giúp các cơ quan quản lý nhà nước, cán bộ quản lý và giáo viên các trường trung học cơ sở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh có căn cứ điều chỉnh biện pháp quản lý, từ đó thực hiện thành công mục tiêu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, đáp ứng đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục địa phương Tiên Du, Bắc Ninh.

Từ khóa: phát triển chương trình giáo dục nhà trường, phát triển chương trình theo tiếp cận năng lực, giáo dục trung học cơ sở, đổi mới giáo dục phổ thông.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN QUỐC DƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *