26. Một số yếu tố ảnh hưởng đến động cơ học tập của học viên các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục

26. Một số yếu tố ảnh hưởng đến động cơ học tập của học viên các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục

TÓM TẮT: Bài viết nghiên cứu lý luận, khảo sát thực trạng những yếu tố ảnh hưởng tới động cơ học tập của học viên Trường Cán bộ quản lý giáo dục. Đây là cơ sở khoa học để đưa ra các giải pháp nhằm xây dựng động cơ phù hợp cho người học góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong các lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục.

Từ khóa: Động cơ học tập, yếu tố ảnh hưởng, cán bộ quản lý giáo dục

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: LÊ KHÁNH VÂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Bài viết mới nhất