27. Phát triển tư duy sáng tạo của người giáo viên trường phổ thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học

27. Phát triển tư duy sáng tạo của người giáo viên trường phổ thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học

TÓM TẮT: Tư duy sáng tạo có vai trò quan trọng trong cuộc sống, nghề nghiệp của mỗi cá nhân. Người giáo viên phổ thông thể hiện những khả năng tư duy sáng tạo trong từng khâu của  quá trình nghiên cứu khoa học: lựa chọn vấn đề, xác định phương pháp nghiên cứu, xây dựng biện pháp và phong cách trình bày sản phẩm. Ngoài những nội dung nêu trên, bài viết còn đề xuất một số biện pháp nhằm phát triển tư duy sáng tạo của người giáo viên trong hoạt động nghiên cứu khoa học.

Từ khóa: sáng tạo, tư duy sáng tạo, nghiên cứu khoa học, giáo viên, giáo dục phổ thông.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: PHẠM BÍCH THỦY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *