01. Trường giáo dục tháng tám (1963 – 1965) – ngôi trường Sư phạm đầu tiên của ngành giáo dục miền nam thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước (1954 – 1975)

01. Trường giáo dục tháng tám (1963 – 1965) – ngôi trường Sư phạm đầu tiên của ngành giáo dục miền nam thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước (1954 – 1975)

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN XUÂN ĐÀM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *