02. Vài nét khái quát về giáo dục cách mạng Nam Bộ thời kỳ chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975)

02. Vài nét khái quát về giáo dục cách mạng Nam Bộ thời kỳ chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975)

TÓM TẮT: Giáo dục cách mạng Nam Bộ thời kì kháng chiến chống Mỹ cứu nước (giai đoạn 1954 – 1975) hình thành và phát triển trong điều kiện lịch sử đặc biệt. Giáo dục Nam Bộ thời kỳ này đã đạt được những thành tựu lớn và để lại nhiều bài học ý nghĩa cho sự nghiệp đổi mới giáo dục ở nước ta hiện nay.

Từ khóa: giáo dục Nam Bộ (1945 – 1975), thành tựu giáo dục, bài học kinh nghiệm.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: TRẦN THANH NGUYỆN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *