Thúc đẩy thực hành chiêm nghiệm để phát triển chuyên môn trong giảng dạy ngôn ngữ

Thúc đẩy thực hành chiêm nghiệm để phát triển chuyên môn trong giảng dạy ngôn ngữ

Tóm tắt: Thực hành chiêm nghiệm được xem như là một trong những kỹ năng học tập suốt đời của giảng viên, góp phần thúc đẩy sự phát triển trong công việc giảng dạy và nghiên cứu. Hiệu quả của việc của thực hành chiêm nghiệm đã được khẳng định trong nhiều nghiên cứu trên thế giới liên quan đến việc nâng cao chất lượng giảng dạy và thay đổi bản sắc của giáo viên. Nghiên cứu này nhằm đánh giá khả năng triển khai việc thực hành chiêm nghiệm nhằm thúc đẩy sự phát triển nghề nghiệp của giảng viên tại Trường Đại học An ninh nhân dân. Phân tích SWOT được thực hiện để xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của Trường Đại học An ninh nhân dân, Khoa Ngoại ngữ và Tin học trong việc áp dụng thực hành chiêm nghiệm. Kết quả cho thấy rằng việc vận dụng thực hành chiêm nghiệm sẽ có thể thành công từ lợi thế về đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm và lãnh đạo có chính sách và tầm nhìn phù hợp.

Từ khóa: Phát triển nghề nghiệp, sự chiêm nghiệm, thực hành chiêm nghiệm, phân tích SWOT.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: HUỲNH THỊ HẬU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *