06. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học tỉnh Kon Tum

06. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học tỉnh Kon Tum

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN PHÚC PHẬN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *