07. Cộng đồng Asean và các xu thế phát triển giáo dục đại học

07. Cộng đồng Asean và các xu thế phát triển giáo dục đại học

TÓM TẮT: Bài báo có mục đích làm sáng tỏ các xu thế phát triển giáo dục đại học của khu vực trong bối cảnh Cộng đồng ASEAN vừa được thành lập. Trước tiên bài báo tiến hành khái quát đặc điểm về kinh tế – xã hội và mục tiêu của Cộng đồng ASEAN, cũng như khẳng định giáo dục đại học là một lĩnh vực quan trọng với các vai trò cụ thể của nó. Tiếp đến bài báo đi sâu phân tích chín xu thế đặc trưng mà giáo dục đại học cần phải xem xét trong bối cảnh của một Cộng đồng ASEAN thống nhất. Cuối cùng, bài báo đã đưa ra khuyến cáo rằng giáo dục đại học của Việt Nam cần có định hướng phát triển theo các xu thế chung, trong đó đặc biệt lưu ý đến kiểm định chất lượng theo khu vực Đông Nam Á và tiếp nữa là châu Á, nghiên cứu và xây dựng khung trình độ giáo dục quốc gia, tăng cường áp dụng ICT, đẩy mạnh công tác nghiên cứu và việc giảng dạy tiếng Anh trong các trường đại học.

Từ khóa: cộng đồng ASEAN, giáo dục đại học, xu thế phát triển giáo dục đại học của khu vực.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN LỘC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *