09. Kinh nghiệm của một số quốc gia về giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông và vận dụng vào Việt Nam

09. Kinh nghiệm của một số quốc gia về giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông và vận dụng vào Việt Nam

TÓM TẮT

Đạo đức hay nhân cách con người luôn mối quan tâm chung của nhân loại. Đặc biệt các quốc gia phát triển càng chú trọng đến việc giáo dục đạo đức cho học sinh. Bài viết này trình bày tóm tắt một số lý luận, kinh nghiệm quản lý về giáo dục đạo đức cho học sinh ở Mỹ, Thái Lan, Nhật Bản và vận dụng vào Việt Nam.

Từ khoá: đạo đức, giáo dục đạo đức, kinh nghiệm.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: LÊ HỒNG SƠN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Bài viết mới nhất