08. Phát triển năng lực người giáo viên nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục

08. Phát triển năng lực người giáo viên nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục

TÓM TẮT

Đổi mới toàn diện, sâu sắc sự nghiệp giáo dục đang một vấn đề tính cấp thiết, đặc biệt quan trọng của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Lực lượng giáo viên có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục. Chúng ta cần phải xây dựng một hệ thống chuẩn năng lực của người giáo viên, làm cơ sở cho công tác tuyển dụng, kiểm tra, đánh giá, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo. Khái niệm “giáo viên xuất sắc” là một cách tiếp cận mới đối với vấn đề này. Một số giải pháp để phát triển năng lực người giáo viên đó là: tuyển được đúng người làm giáo viên; phát triển giáo viên thành những người hướng dẫn hiệu quả.

Từ khoá: năng lực, giáo viên xuất sắc, chất lượng giáo dục.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: PHẠM BÍCH THỦY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *