10. Tiếp cận mô hình chất lượng dịch vụ (Servqual) trong việc đánh giá sự hài lòng của học viên tại Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành Phố Hồ Chí Minh

10. Tiếp cận mô hình chất lượng dịch vụ (Servqual) trong việc đánh giá sự hài lòng của học viên tại Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành Phố Hồ Chí Minh

TÓM TẮT

Từ việc nghiên cứu hình SERVQUAL trong đánh giá sự hài lòng của người học tại Trường  Cán  bộ  quản  lý  giáo  dục  Thành  phố  Hồ  Chí  Minh,  bài  viết  tiếp  cận  mô  hình SERVQUAL như một thang đo có giá trị lý thuyết và thực tiễn trong đánh giá sự hài lòng của học viên. Việc vận dụng phương pháp phân tích thành phần để thu gọn dữ liệu và xác định các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo, bồi dưỡng bao gồm: chương trình đào tạo; đội ngũ giảng viên; cơ sở vật chất, nguồn lực hỗ trợ và công tác tổ chức quản lý đào tạo để đánh giá sự hài lòng của học viên tại Trường.

Từ khoá: sự hài lòng, chất lượng dịch vụ.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: TRẦN KIỂU DUNG, ĐINH THỊ KIM LOAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *