06. Phát triển chương trình môn học định hướng năng lực làm cơ sở cho dạy học phát huy sáng tạo của học sinh

06. Phát triển chương trình môn học định hướng năng lực làm cơ sở cho dạy học phát huy sáng tạo của học sinh

TÓM TẮT

Năng lực chỉ thể được hình thành phát triển trong hoạt động của từng học sinh trên cơ sở kiến thức, kĩ năng, thái độ, niềm tin, hệ giá trị… của học sinh đó. Để phát triển năng lực học sinh thì việc đầu tiên cần làm là phát triển chương trình định hướng năng lực (chương trình tổng thể cũng như chương trình một môn học) và thực thi chương trình đó. Đây chính là nội dung xuyên suốt theo tinh thần đổi mới giáo dục hiện nay.

Từ khóa: chương trình, năng lực, sáng tạo, định hướng năng lực.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: NGUYỄN ĐỨC CHÍNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *