02. Những vấn đề cốt lõi xuyên suốt trong phát triển giáo dục đại học

02. Những vấn đề cốt lõi xuyên suốt trong phát triển giáo dục đại học

TÓM TẮT

Từ nền giáo dục đại học Nhật Bản, các chuyên gia uy tín trong lĩnh vực kinh tế hội bàn tới giáo dục đại học ngày nay. Đây chính là căn cứ để các nhà chức trách, các tổ chức giáo dục hoạch định chiến lược phát triển giáo dục đáp ứng các nhu cầu của sinh viên và các nhu cầu của xã hội trong tương lai.

Từ khóa: vấn đề cốt lõi, giáo dục đại học.

Nội dung chi tiết bài viết trong file đính kèm.

Tác giả bài viết: MALCOLM H. FIELD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *